Innovatiepartnerschap

Blogs aanbestedingsrecht

De Europese richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden: een praktische verkenning

De positieve effecten van innovatiegericht aanbesteden blijven niet onopgemerkt. De Europese Commissie biedt overheidsinkopers daarom handvatten om innovatiegericht aanbesteden te stimuleren. Bekijk blog >

Babylonische spraakverwarringen in het aanbestedingsrecht

Interpretatiegeschillen bij aanbestedingsstukken en aanbestede overeenkomsten: hoe dient hiermee omgegaan te worden? Een beschouwing van de praktijk en de rechtspraak. Bekijk blog >

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht: einde aan het Grossmann-verweer?

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland lijkt de invloed van het Grossmann arrest flink in te perken. Bekijk blog >

De European Green Deal: wat kunnen aanbesteders nu al doen?

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen gepresenteerd die moeten zorgen voor een reductie van 55% van de CO2-uitstoot om de EU. Aanbesteders hoeven niet te wachten tot deze voorstellen zijn aangenomen om bij te dragen aan het behalven van duurzaamheidsdoelen. Bekijk blog >

Het dynamische begrip ‚Äúpubliekrechtelijke instelling‚ÄĚ en het aanbestedingsrecht

Het begrip publiekrechtelijke instelling staat al geruime tijd in de belangstelling. NS Stations, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgkantoren: wanneer vallen private ondernemingen nou precies onder het aanbestedingsrecht? Bekijk blog >

Na vervoer, bouw en infra, nu ook de Europese waterbouw "Made in China"!?

Is er een oplossing voor de oneerlijke concurrentie tussen Europese en Chinese inschrijvers op Europese aanbestedingen? Bekijk blog >

Concurrentie­beperkingen bij aanbestedingen: wanneer is er een probleem?

De Europese Commissie signaleert dat kartelvorming bij aanbestedingen steeds vaker voorkomt en heeft een mededeling gepubliceerd om dit aan te pakken. Bekijk blog >
1 2 3 >