Innovatiepartnerschap

Blogs aanbestedingsrecht

Maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

Op 12 februari 2021 heeft de Staatssecretaris een nieuw maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Hoe staat het met de inwerkingtreding van deze maatregelen? Bekijk blog >

Rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen: toekomstmuziek?

De Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen schrijven voor dat sprake dient te zijn van ‘daadwerkelijke, snelle en effectieve rechtsbescherming’ bij aanbestedingen. Hoe pakken deze regels uit in de praktijk? Bekijk blog >

Niet zitten, maar zweven: hoe interpreteer je documenten in een aanbestedings­procedure?

Een inschrijving op een Europese aanbesteding is ongeldig en de gemeente dient de schade van de betreffende inschrijver te vergoeden. Bekijk blog >

6 praktische tips voor zorg­aanbieders die inschrijven op aanbestedingen

Bij alle vormen van zorginkoop speelt het aanbestedingsrecht een rol. Bekijk blog >

Commissie van Aanbestedingsexperts bevestigt: corona is een onvoorziene omstandigheid

Door de coronacrisis mogen aanbestede overeenkomsten gewijzigd worden. Bekijk blog >

Leyla Bozkurt in Financieele Dagblad over innovatiepartnerschap

Het Financieele Dagblad bevestigt de trend waarbij innovatiegericht inkopen steeds vaker terrein wint. Leyla Bozkurt gaf hierbij tekst en uitleg over de aanbestedingsprocedure van het innovatiepartnerschap. Bekijk blog >

Richtsnoeren van de Europese Commissie over het aanbestedingsrecht in corona-crisis

De Europese Commissie heeft recent richtsnoeren gepubliceerd die ingaan op de opties en flexibiliteit van de aanbestedingsregels tijdens de corona-crisis. Bekijk blog >
< 1 2 3 >