Innovatiepartnerschap

Leyla Bozkurt in Financieele Dagblad over innovatiepartnerschap

Het Financieele Dagblad bevestigt de trend waarbij innovatiegericht inkopen steeds vaker terrein wint. Leyla Bozkurt gaf hierbij tekst en uitleg over de aanbestedingsprocedure van het innovatiepartnerschap. Deze aanbestedingsprocedure kent veel voordelen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het artikel, dat ziet op innovatie en verduurzaming bij overheidsopdrachten in de bouw, beschrijft enkele concrete praktijkvoorbeelden waaruit volgt dat als inkopers zich openstellen voor ‘anders aanbesteden’ dit ook wordt omarmd door de markt. Bouwers hebben eenvoudigweg ook groene opdrachtgevers nodig om duurzamer en groener te werken.

In het artikel zet Leyla Bozkurt uiteen wat de voordelen van het innovatiepartnerschap waren (en zijn) in het Project Sterke Lekdijk. Deze aanbesteding van de dijkversterking tussen Amerongen en Schoonhoven heeft zij samen met een team van Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden op touw gezet. Dit project, waarvoor € 400 tot € 500 miljoen euro is begroot en een looptijd heeft van tien jaar, werd afgelopen zomer gegund aan Van Oord, Mourik en aan het Lekensemble, een consortium van Heijmans, GMB en De Vries & Van de Wiel.

Het Financieele Dagblad schrijft hierover het volgende:

‘De opdrachtgever koos welbewust voor een innovatiepartnerschap’, vertelt advocaat Leyla Bozkurt van Maverick Advocaten. Zij zette samen met een waterschapteam de aanbesteding op van de dijkversterking tussen Amerongen en Schoonhoven. Afgelopen zomer is het project gegund aan Van Oord, Mourik en aan een consortium van Heijmans, GMB en De Vries & Van de Wiel.

Het innovatiepartnerschap is een relatief nieuw instrument en kan sinds 2016 gebruikt worden bij een aanbesteding. Ook hier gold: er is vooraf geen prijs afgesproken. De inschrijvers brachten innovatieve ideeën in, moesten transparant zijn over de kosten, aangeven hoe ze die onder controle houden en zeggen welke mensen ze gaan inzetten. Bozkurt: 'Die hr-component is heel belangrijk. De mensen moeten goed in een gezamenlijk team kunnen samenwerken en niet automatisch terugvallen in hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemer-verhoudingen.'

Geen prijsafspraak, toch niet duurder

Dat er vooraf geen prijs met de aannemers is afgesproken bij de Sterke Lekdijk, betekent niet dat het duurder zal uitpakken, stelt advocaat Leyla Bozkurt van Maverick Advocaten. Er wordt met een open boekhouding gewerkt en er zijn prikkels ingebouwd.

Zo begint een aannemer pas met de realisatie van zijn eerste project als hij de verwachtingen waarmaakt, goed samenwerkt, ook met de andere bouwers, en inzicht biedt in de kosten. Doet hij het goed, dan lonken een of meer van de zes deelopdrachten. Doet hij het slecht, dan kan hij zelfs zijn opdracht verliezen aan de anderen. Daartegenover staat dat de aannemers nu al weten wat ze kunnen verdienen aan de projecten. Er is al een marge vastgesteld voor algemene kosten, winst en risico.

Beide partijen hebben er baat bij zo realistisch mogelijk de projecten te ramen en bij tegenvallers zo snel mogelijk de schade te beperken. Bozkurt: 'Dat er nu €400 mln tot €500 mln wordt begroot, lijkt veel, maar waarschijnlijk is het onder de streep niet duurder en zelfs goedkoper dan een standaardproject. Vertragingen, meerkosten en conflicten zullen minder snel plaats moeten vinden. En uiteindelijk is de kwaliteit van de dijkversterking hoger.'

Het innovatiepartnerschap is door die opzet volgens haar uitstekend toepasbaar in de zorg, ICT of het openbaar vervoer. Met name bij ICT-opdrachten ontstaan nog wel ongelijke machtsverhoudingen en explosief stijgende kosten.

Dijkversterking emissieloos uitvoeren

Over belangstelling was niet te klagen. Liefst 33 partijen meldden zich aan. Dat is in de aanbesteding teruggebracht tot acht aannemers(combinaties), waarvan er drie zijn gecontracteerd. Naast methodes om met minimale impact op het landschap de dijk te versterken, lokte de aanbesteding nog iets uit: de doelstelling om de dijkversterking emissieloos uit te voeren. Een unicum bij een project van deze omvang.

Bozkurt: 'Al tijdens de aanbesteding zijn Heijmans, GMB en De Vries & Van de Wiel een netwerk van ketenparters gaan opzetten om dat doel te bereiken. Ook is het idee opgeworpen om samen materieel te bestellen en kennis uit te wisselen. Inmiddels is dat uitgebreid naar meer aannemers en toeleveranciers.'

Dat zogenoemde Emissieloos Netwerk Infra (ENI) is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking tussen 27 partijen met importeurs en ontwikkelaars van bouwmaterieel, start-ups en leveranciers van accu’s of waterstofinstallaties. De ambities zijn hoog, zegt projectmanager Edwin Lokkerbol van Emissieloos Netwerk Infra (ENI). 'Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben als doel om in 2030 emissieloos te werken. Wij willen dit naar voren halen naar 2026.'

Lees meer over innovatief aanbesteden in deze blog of op ons informatieportal. Voor het innovatiepartnerschap in het kader van Project Sterke Lekdijk, zie hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021