Innovatiepartnerschap

Praktijkvoorbeelden ICT/Technologie

ICT is tegenwoordig een complex geheel van netwerken, opslagmogelijkheden, servers, applicaties en data waarbij meerdere leveranciers meerdere producten en diensten leveren.

Bij aanbestedingen komt ICT vaak als ‘probleem’ aan bod op het moment dat sprake is van leveranciersafhankelijkheid, een zogenaamde vendor lock-in bij de aanbesteder. Hierdoor kan een aanbesteder niet eenvoudig, in kosten en in praktische haalbaarheid/ongemak, overstappen op een andere leverancier. Een tweede vraag die vaak opkomt is dat de aanbesteder iets wenst wat zodanig innovatief is, dat geen enkele leverancier het al in de basis gereed heeft. De vraag komt dan op hoe dergelijke problemen opgelost kunnen worden.

Het innovatiepartnerschap kan een handig hulpmiddel zijn voor zowel aanbesteders als marktpartijen. Het biedt namelijk tal van mogelijkheden in het kader van toekomstbestendige, duurzame en innovatieve oplossingen. Zo menen wij dat het innovatiepartnerschap dé oplossing kan zijn voor bijvoorbeeld voornoemde twee problemen. Een vraag naar een ICT-systeem waar open standaarden en andere leveranciers op kunnen aankoppelen, stimuleert leveranciers en ketenpartners tegelijkertijd om hierin te investeren. Dit zou veel mogelijkheden kunnen bieden voor de administraties van decentrale overheden, maar ook voor systemen bij publiekrechtelijke instellingen zoals (academische) ziekenhuizen alsook waterschappen en RWS.

Praktijkvoorbeeld: Buddy-app

Een groep gemeenten waaronder Alkmaar, Almere, Den Haag, Leiden en Rotterdam is het innovatiepartnerschap met Buddy Payment aangegaan. Dit innovatiepartnerschap heeft tot doel kwetsbare inwoners te kunnen ondersteunen met hun financiën en te voorkomen dat deze inwoners in de schuldsanering terechtkomen. De gemeenten werken hierbij ook samen met bijvoorbeeld Divosa, NVSI en kennispartner Stimulansz.

Inwoners van 89 gemeenten die het minder breed hebben, krijgen de Buddy-app op hun mobiele telefoon. De Buddy-app is een bankapplicatie waarmee personen hulp krijgen bij het doen van hun bankzaken. Deze app houdt tevens in de gaten hoe het met de financiële situatie van de gebruiker gesteld is. Daarnaast kunnen gebruikers vragen stellen en geeft de app tips.

Praktijkvoorbeeld: Project CHARM van Rijkswaterstaat en Highway England

Het CHARM programma had in 2015 als doel om met een slim ICT-platform het verkeersmanagement in verkeerscentrales future-proof te ordenen. In 2018 is de verkeerscentrale in Zuid-Nederland als eerste overgegaan op het platform waar via toekomstige innovatieve functies verschillende doelen behaald moeten worden:

  • Betere incidentenafhandeling en verkeersmanagement;
  • Kostenbesparing in de operatie;
  • Uitbreidbaarheid van het huidige areaal;
  • Flexibiliteit in innovatie en samenwerking;
  • Mogelijkheid koppeling systemen partners groter.

Dit lijkt gelukt te zijn, gelet op de verschillende vervolg-aanbestedingen en de resultaten in de factsheet van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bijzonder detail: marktpartijen uit verschillende hoeken, waaronder de mijnbouw, werden betrokken om de innovatie mogelijk te maken.

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318