Innovatiepartnerschap

Praktijkvoorbeelden Zorg

Zorg bevat een breed scala aan producten, diensten en werken. Het kan gaan om beademingsapparaten voor academische ziekenhuizen, WMO-diensten en jeugdzorg die via gemeenten worden geleverd aan hulpbehoevenden, maar ook nieuw te bouwen of te renoveren afdelingen van ziekenhuizen.

Zorginnovatie is van alle tijden, maar door de coronacrisis innoveert zorg nog sneller.

Het innovatiepartnerschap kan voor de zorgsector in Nederland en de overige lidstaten een handig hulpmiddel zijn voor zowel aanbesteders als marktpartijen. Het biedt namelijk tal van mogelijkheden in het kader van duurzame oplossingen, innovatieve oplossingen en toekomstbestendige oplossingen. Zo menen wij dat het innovatiepartnerschap dé oplossing kan zijn voor bijvoorbeeld het bereiken van een stille IC in het belang van patiënt (maximale rust) en zorgverlener (voorkomen alarmmoeheid):

  • Een vraag naar een stille IC, stimuleert leveranciers en ketenpartners om hierin te investeren;
  • De aanbesteder schrijft dan bijv. niet voor hoe de stille IC ingericht moet worden, maar wat de problemen zijn en wat hij opgelost wenst te hebben, te weten: teveel alarmen waarbij een groot percentage ten onrechte afgaat;
  • Hierbij maakt onderzoek en ontwikkeling deel uit van de opdracht. Dit biedt ruimte voor andere innovatieve oplossingen dan waar de aanbesteder zelf aan dacht, in plaats van bestaande apparaten en alarmmeldingen uitzetten, bijv. bepaalde apparaten weglaten of met technologie werken en in laten grijpen;
  • Leveranciers investeren hierbij in onderzoek en ontwikkeling en kunnen de ontwikkelde oplossing bij succes aanbieden aan de aanbesteder (zonder het doorlopen van een nieuwe aanbesteding);
  • De aanbesteder helpt met eigen kennis en kunde de innovatiepartners die werken aan de oplossingen. De aanbesteder is meer een samenwerkingspartner en niet zozeer de traditionele opdrachtgever;
  • De aanbesteder kan afhankelijk van de stand van de techniek en het aantal marktpartijen de aanbestedingsprocedure en de gestelde eisen hierop aanpassen. Zo kan het bijv. een relatief korte en interactieve aanbestedingsprocedure zijn met een lange onderzoek- en ontwikkelfase indien dit gewenst is. De procedure kan naar eigen inzicht vormgegeven worden zolang de aanbestedingsrechtelijke kaders in acht worden genomen.

Praktijkvoorbeeld: Uitdrogingsproblemen bij ouderen

Het Deense Market Development Fund is (in samenwerking met drie decentrale overheden) een innovatiepartnerschap aangegaan voor het monitoren en oplossen van uitdrogingsproblemen bij ouderen boven de 65 jaar.

Praktijkvoorbeeld: Patiëntenmonitoring

Het Flevoziekenhuis en Philips zullen projecten starten voor patiëntenmonitoring en verbetering van trans- en extramurale zorg. Philips ging eerder in 2018 al een innovatiepartnerschap aan met Städtische Klinikum München voor het vernieuwen van beeldvormend medisch onderzoek. Met beide projecten worden patiënten meer en beter betrokken bij zorg door technologische oplossingen.

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853