Innovatiepartnerschap

Vraag & antwoord

Wat is de procedure van het innovatiepartnerschap?

Wanneer mag deze procedure van het innovatiepartnerschap worden toegepast?

Hoe weet je of de huidige markt al dan niet kan voorzien in de behoefte aan een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, dienst of proces?

Hoe ziet een dergelijke aanbestedingsprocedure eruit?

Hoe lang duurt een innovatiepartnerschap?

Hoe zit het met de intellectuele eigendomsrechten in het innovatiepartnerschap?

Wat zijn de voordelen van het innovatiepartnerschap?

Wat zijn de nadelen van het innovatiepartnerschap?

Is een concurrentiegerichte dialoog niet bekender en dus beter dan het innovatiepartnerschap?

Voor wie is het innovatiepartnerschap relevant?